יהודה פוליקר

n°15 Israël
Écouter les
20 plus grand tubes
Ajouter
à la playlist
 1. ירקדו הבחורים
 2. משב רוח
 3. איך קוראים לאהבה שלי
 4. פרחים ברוח
 5. אחרי המלחמה
 6. כל כך מתגעגע
 7. אושר
 8. גברים קשוחים
 9. שלך לעד
 10. בין השמשות
 11. קצר פה כל כך האביב
 12. שורות אדם
 13. מי שהייתי
 14. רגעים של אהבה

La boutique de יהודה פוליקר

La discothèque idéale de יהודה פוליקר

Infos

Faites un tour d'horizon de la discographie de יהודה פוליקר afin de compléter votre discothèque personnelle avec le meilleur de יהודה פוליקר à avoir chez soi. Notre sélection d'oeuvres de יהודה פוליקר vous permettra de découvrir les multiples facettes musicales de la carrière de יהודה פוליקר.

 1. Pochette כל דבר מזכיר לי
  כל דבר מזכיר לי Album*
 2. Pochette איך קוראים לאהבה שלי
  איך קוראים לאהבה שלי Album*
 3. Pochette חולם בהקיץ
  חולם בהקיץ Album*
 4. Pochette מאוחר אולי מוקדם
  מאוחר אולי מוקדם Album*
 5. Pochette הילד שבך
  הילד שבך Album*
 6. Pochette עיניים שלי
  עיניים שלי Divers*

*Il faut cliquer sur le lien pour obtenir le prix sur Amazon. Si vous achetez via ces liens, Allformusic touche une commission d'affiliation et votre achat permet de financer Allformusic et de le garder entièrement gratuit sans coûts supplémentaires. Merci de votre soutien.