ต่าย อรทัย n°13 Thaïlande
Écouter les
20 plus grand tubes
Ajouter
à la playlist
 1. ตั้งใจลืม
 2. ขอใจกันหนาว
 3. กินข้าวหรือยัง
 4. นอนฟังเสียงฝน
 5. ตั๋วให้คิดฮอด
 6. รถไฟสายนำตา
 7. ดาวเต้น ม. ต้น
 8. กำแพงปริญญา
 9. เติมฮักเติมแฮง
 10. คูนดอกสุดท้าย
 11. อีสานลำเพลิน
 12. อย่าให้แคร์ข้างเดียว
 13. สาละวัน...อย่าลืมสัญญา
 14. ฮักมาแต่ชาติก่อน
 15. เบิ่งนครพนม
 16. แรงงานข้าวเหนียว
 17. เจ้าหญิงลำซิ่ง
 18. จีบแล้วบ่ขอ
 19. น้ำตาหล่นบนที่นอน
 20. เอาใจช่วยเด้ออ้าย

Tous les titres de ต่าย อรทัย

Les 21 chansons de ต่าย อรทัย

 1. Miniature de la vidéo de la chanson ตั้งใจลืม Écouter Ajouter 1 ตั้งใจลืม ขอใจกันหนาว 3:46
 2. Miniature de la vidéo de la chanson ขอใจกันหนาว Écouter Ajouter 2 ขอใจกันหนาว ขอใจกันหนาว 4:26
 3. Miniature de la vidéo de la chanson กินข้าวหรือยัง Écouter Ajouter 3 กินข้าวหรือยัง ขอใจกันหนาว 4:05
 4. Miniature de la vidéo de la chanson นอนฟังเสียงฝน Écouter Ajouter 4 นอนฟังเสียงฝน ขอใจกันหนาว 4:23
 5. Miniature de la vidéo de la chanson ตั๋วให้คิดฮอด Écouter Ajouter 5 ตั๋วให้คิดฮอด ขอใจกันหนาว 4:10
 6. Miniature de la vidéo de la chanson รถไฟสายนำตา Écouter Ajouter 6 รถไฟสายนำตา ขอใจกันหนาว 4:08
 7. Miniature de la vidéo de la chanson ดาวเต้น ม. ต้น Écouter Ajouter 7 ดาวเต้น ม. ต้น ขอใจกันหนาว 4:07
 8. Miniature de la vidéo de la chanson กำแพงปริญญา Écouter Ajouter 8 กำแพงปริญญา ขอใจกันหนาว 3:54
 9. Miniature de la vidéo de la chanson เติมฮักเติมแฮง Écouter Ajouter 9 เติมฮักเติมแฮง ขอใจกันหนาว 4:24
 10. Miniature de la vidéo de la chanson คูนดอกสุดท้าย Écouter Ajouter 10 คูนดอกสุดท้าย ขอใจกันหนาว 4:08
 11. Miniature de la vidéo de la chanson อีสานลำเพลิน Écouter Ajouter 11 อีสานลำเพลิน หมอลำดอกหญ้า 3:56
 12. Miniature de la vidéo de la chanson อย่าให้แคร์ข้างเดียว Écouter Ajouter 12 อย่าให้แคร์ข้างเดียว หมอลำดอกหญ้า 4:01
 13. Miniature de la vidéo de la chanson สาละวัน...อย่าลืมสัญญา Écouter Ajouter 13 สาละวัน...อย่าลืมสัญญา หมอลำดอกหญ้า 4:50
 14. Miniature de la vidéo de la chanson ฮักมาแต่ชาติก่อน Écouter Ajouter 14 ฮักมาแต่ชาติก่อน หมอลำดอกหญ้า 4:29
 15. Miniature de la vidéo de la chanson เบิ่งนครพนม Écouter Ajouter 15 เบิ่งนครพนม หมอลำดอกหญ้า 4:28
 16. Miniature de la vidéo de la chanson แรงงานข้าวเหนียว Écouter Ajouter 16 แรงงานข้าวเหนียว หมอลำดอกหญ้า 4:12
 17. Miniature de la vidéo de la chanson เจ้าหญิงลำซิ่ง Écouter Ajouter 17 เจ้าหญิงลำซิ่ง หมอลำดอกหญ้า 4:06
 18. Miniature de la vidéo de la chanson จีบแล้วบ่ขอ Écouter Ajouter 18 จีบแล้วบ่ขอ หมอลำดอกหญ้า 4:12
 19. Miniature de la vidéo de la chanson น้ำตาหล่นบนที่นอน Écouter Ajouter 19 น้ำตาหล่นบนที่นอน หมอลำดอกหญ้า 4:26
 20. Miniature de la vidéo de la chanson เอาใจช่วยเด้ออ้าย Écouter Ajouter 20 เอาใจช่วยเด้ออ้าย หมอลำดอกหญ้า 4:27
 21. Miniature de la vidéo de la chanson อีกคนที่คึดฮอด Écouter Ajouter 21 อีกคนที่คึดฮอด หมอลำดอกหญ้า 4:12