ต่าย อรทัย n°13 Thaïlande
Écouter les
20 plus grand tubes
Ajouter
à la playlist
 1. ตั้งใจลืม
 2. สาละวัน...อย่าลืมสัญญา
 3. อีสานลำเพลิน
 4. อย่าให้แคร์ข้างเดียว
 5. ฮักมาแต่ชาติก่อน
 6. เบิ่งนครพนม
 7. แรงงานข้าวเหนียว
 8. เจ้าหญิงลำซิ่ง
 9. จีบแล้วบ่ขอ
 10. น้ำตาหล่นบนที่นอน
 11. เอาใจช่วยเด้ออ้าย
 12. อีกคนที่คึดฮอด
 13. ขอใจกันหนาว
 14. กินข้าวหรือยัง
 15. นอนฟังเสียงฝน
 16. ตั๋วให้คิดฮอด
 17. รถไฟสายนำตา
 18. ดาวเต้น ม. ต้น
 19. กำแพงปริญญา
 20. เติมฮักเติมแฮง

Tous les titres de ต่าย อรทัย

Les 30 chansons de ต่าย อรทัย

 1. Miniature de la vidéo de la chanson ตั้งใจลืม Écouter Ajouter 1 ตั้งใจลืม ขอใจกันหนาว 3:46
 2. Miniature de la vidéo de la chanson สาละวัน...อย่าลืมสัญญา Écouter Ajouter 2 สาละวัน...อย่าลืมสัญญา หมอลำดอกหญ้า 4:50
 3. Miniature de la vidéo de la chanson อีสานลำเพลิน Écouter Ajouter 3 อีสานลำเพลิน หมอลำดอกหญ้า 3:56
 4. Miniature de la vidéo de la chanson อย่าให้แคร์ข้างเดียว Écouter Ajouter 4 อย่าให้แคร์ข้างเดียว หมอลำดอกหญ้า 4:01
 5. Miniature de la vidéo de la chanson ฮักมาแต่ชาติก่อน Écouter Ajouter 5 ฮักมาแต่ชาติก่อน หมอลำดอกหญ้า 4:29
 6. Miniature de la vidéo de la chanson เบิ่งนครพนม Écouter Ajouter 6 เบิ่งนครพนม หมอลำดอกหญ้า 4:28
 7. Miniature de la vidéo de la chanson แรงงานข้าวเหนียว Écouter Ajouter 7 แรงงานข้าวเหนียว หมอลำดอกหญ้า 4:12
 8. Miniature de la vidéo de la chanson เจ้าหญิงลำซิ่ง Écouter Ajouter 8 เจ้าหญิงลำซิ่ง หมอลำดอกหญ้า 4:06
 9. Miniature de la vidéo de la chanson จีบแล้วบ่ขอ Écouter Ajouter 9 จีบแล้วบ่ขอ หมอลำดอกหญ้า 4:12
 10. Miniature de la vidéo de la chanson น้ำตาหล่นบนที่นอน Écouter Ajouter 10 น้ำตาหล่นบนที่นอน หมอลำดอกหญ้า 4:26
 11. Miniature de la vidéo de la chanson เอาใจช่วยเด้ออ้าย Écouter Ajouter 11 เอาใจช่วยเด้ออ้าย หมอลำดอกหญ้า 4:27
 12. Miniature de la vidéo de la chanson อีกคนที่คึดฮอด Écouter Ajouter 12 อีกคนที่คึดฮอด หมอลำดอกหญ้า 4:12
 13. Miniature de la vidéo de la chanson ขอใจกันหนาว Écouter Ajouter 13 ขอใจกันหนาว ขอใจกันหนาว 4:26
 14. Miniature de la vidéo de la chanson กินข้าวหรือยัง Écouter Ajouter 14 กินข้าวหรือยัง ขอใจกันหนาว 4:05
 15. Miniature de la vidéo de la chanson นอนฟังเสียงฝน Écouter Ajouter 15 นอนฟังเสียงฝน ขอใจกันหนาว 4:23
 16. Miniature de la vidéo de la chanson ตั๋วให้คิดฮอด Écouter Ajouter 16 ตั๋วให้คิดฮอด ขอใจกันหนาว 4:10
 17. Miniature de la vidéo de la chanson รถไฟสายนำตา Écouter Ajouter 17 รถไฟสายนำตา ขอใจกันหนาว 4:08
 18. Miniature de la vidéo de la chanson ดาวเต้น ม. ต้น Écouter Ajouter 18 ดาวเต้น ม. ต้น ขอใจกันหนาว 4:07
 19. Miniature de la vidéo de la chanson กำแพงปริญญา Écouter Ajouter 19 กำแพงปริญญา ขอใจกันหนาว 3:54
 20. Miniature de la vidéo de la chanson เติมฮักเติมแฮง Écouter Ajouter 20 เติมฮักเติมแฮง ขอใจกันหนาว 4:24
 21. Miniature de la vidéo de la chanson คูนดอกสุดท้าย Écouter Ajouter 21 คูนดอกสุดท้าย ขอใจกันหนาว 4:08
 22. Miniature de la vidéo de la chanson คนในความคิดฮอด Écouter Ajouter 22 คนในความคิดฮอด คนในความคิดฮอด 4:20
 23. Miniature de la vidéo de la chanson เป็นห่วงเด้อจ้า Écouter Ajouter 23 เป็นห่วงเด้อจ้า คนในความคิดฮอด 3:57
 24. Miniature de la vidéo de la chanson ต.จ.ว. มอหก Écouter Ajouter 24 ต.จ.ว. มอหก คนในความคิดฮอด 4:11
 25. Miniature de la vidéo de la chanson เหตุผลที่ทนเจ็บ Écouter Ajouter 25 เหตุผลที่ทนเจ็บ คนในความคิดฮอด 4:14
 26. Miniature de la vidéo de la chanson ไม่ใช่บ้านเรา Écouter Ajouter 26 ไม่ใช่บ้านเรา คนในความคิดฮอด 3:59
 27. Miniature de la vidéo de la chanson สู่ขวัญหัวใจ Écouter Ajouter 27 สู่ขวัญหัวใจ คนในความคิดฮอด 4:34
 28. Miniature de la vidéo de la chanson ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ Écouter Ajouter 28 ฮักตลอดคิดฮอดเสมอ คนในความคิดฮอด 3:36
 29. Miniature de la vidéo de la chanson ตัวช่วยที่บ่ได้เชิญ Écouter Ajouter 29 ตัวช่วยที่บ่ได้เชิญ คนในความคิดฮอด 4:12
 30. Miniature de la vidéo de la chanson ไหมแท้ที่แม่ทอ Écouter Ajouter 30 ไหมแท้ที่แม่ทอ คนในความคิดฮอด 4:33